wkhl.net
当前位置:首页 >> 年会嘉宾 翻译 作业帮 >>

年会嘉宾 翻译 作业帮

豺烹羊 【原文】 盘古初,鸟兽皆能言。一日,豺与羊同涧饮水,豺欲烹其羊,自念无以措辞,乃强责之曰:“汝混浊此水,使老夫不能饮,该杀1羊对曰:“大王在上流,羊在下流,虽浊无碍。”豺复责曰:“汝去年某日,出言得罪于我,亦该杀1羊曰:“大王...

原文 昔京师有琢冰为人物之形者,被以衣裳,缀以丹碧,神色如生,形制如真。京师天寒,置之堂背,逾日不变;变则修饰之。往观者日数百人,皆叹其巧,惊其神。 一日,语众曰:“孰能与我三斗粟,吾授之以吾技。”无人应者。乃问之曰:“子之技诚巧矣...

作业帮 次元饭 手机版 我的知道 搜索答案 非常漂亮用英语怎么说 ...绝情老鼠 采纳率:57% 擅长: 英语翻译 教育/科学 外语学习 其他回答 非常漂亮...

寒暑易节——冬夏换季。易,交换。节,季节。 始一反焉——才往返一次。反,通“返”。焉,语气助词。 寒来暑往,季节交换,才往返一趟。 对你有帮助还请采纳我啊! 祝你学习进步,更上一层楼!

Kuangheng Diligence

中文:数星星 谐音:抗特 四大四

several hundred thousand a hundred thousand 是 十万 hundreds 是几百 hundred thousands 是几十万 several 多个 所以不需要加s 是几十万而不是几百千

1.So that's how it is! 2.Oh I see now! 3.Oh I see how it is! 4.No wonder! 5.Oh I got it now! 6.Gotcha! 7.So that's why... 8.Oh so that explains why... 以上的都是很口语化的 =)

Baidu homework can help translate English?

沧州的南面,有一座寺庙靠近河岸,寺庙的正门倒塌在了河水里,门前的两个石兽一起沉没在这条河里。经过十多年,僧人们募集资金重新修建寺庙,并在河中寻找石兽,最终还是没有找到。僧人们认为石兽顺着水流往下流去了。于是划着几只小船,拖着铁...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wkhl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com